USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH – NOWELIZACJA (finanse publiczne, audyt, kontrola zarządcza)


Tytuł:
                 FINANSE PUBLICZNE, KONTROLA ZARZĄDCZA I AUDYT WEWNĘTRZNY W PRAKTYCE –
NOWELIZACJA USTAWY O  FINANSACH PUBLICZNYCH


Terminy:

 
12.05.2011 – 13.05.2011   Warszawa
23.05.2011 – 24.05.2011   Warszawa
01.06.2011 – 02.06.2011   Warszawa
16.06.2011 – 17.06.2011   Warszawa

GRUPA DOCELOWA
 

Szkolenie skierowane jest do specjalistów, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządowych oraz pozostałych osób zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami.

 

P(…)

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH – NOWELIZACJA (finanse publiczne, audyt, kontrola zarządcza)