Uprawnienia Elektroenergetyczne Grupy G-1 (Elektryczne); Grupy G-2 (Cieplne); Grupy G-3 (Gazowe)

UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE

 

GRUPY G-1 (ELEKTRYCZNE); GRUPY G-2 (CIEPLNE); GRUPY G-3 (GAZOWE)


 Cel:

Zdobycie od podstaw i/lub aktualizacja wiedzy koniecznej do ubiegania się o uprawnienia państwowe, przed komisją powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Na podstawie pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymują świadectwo kwalifikacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażu oraz czynności kontrolno pomiarowych.

Świadectwo wydawane jest na podstawie: Rozporządzenia Mini(…)

Zobacz czy kurs Uprawnienia Elektroenergetyczne Grupy G-1 (Elektryczne); Grupy G-2 (Cieplne); Grupy G-3 (Gazowe) jest wciąż aktualny…