UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Zobacz czy kurs UPRAWNIENIA BUDOWLANE jest wciąż aktualny…

ZAPRASZAMY na kursy przygotowujące do egzaminu  

  

                  NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

          Terminy: 26-28.X.2012 i   9 -11.XI.2012

     

    Profesjonalnie i skutecznie przygotowujemy do EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi we wszystkich specjalnościach

                                     

 INFORMACJE O KURSIE

 Tematyka

Inwestycyjny proces budowlany, prawo budowlane, przepisy techniczno-budowlane, 

planowanie i zagospod(…)

Zobacz czy kurs UPRAWNIENIA BUDOWLANE jest wciąż aktualny…