Umowy w systemie zamówień publicznych – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiazywanie, unieważnie

Zobacz czy kurs Umowy w systemie zamówień publicznych – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiazywanie, unieważnie jest wciąż aktualny…

Umowy w systemie zamówień publicznych – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiazywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne].


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


 

Grupa docelowa:
Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy pracowników urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracowników firm, które są wykonawcami  zamówień publicznych, szpitale, uczelnie wyższe.

 

Cel szkolenia:
(…)

Zobacz czy kurs Umowy w systemie zamówień publicznych – przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiazywanie, unieważnie jest wciąż aktualny…