Tyflopedagogika

Zobacz czy kurs Tyflopedagogika jest wciąż aktualny…

Dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą oraz dla nauczycieli innych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, którzy mają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Wybrane bloki przedmiotowe (w tym kurs technik Braille’a) dla wszystkich (rodziców, osób zainteresowanych daną tematyką)

 

Kurs nadaje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Absolwenci: nauczyciele otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjne(…)

Zobacz czy kurs Tyflopedagogika jest wciąż aktualny…