Trening twórczego myślenia

Zobacz czy kurs Trening twórczego myślenia jest wciąż aktualny…

 Z przeznaczeniem dla: pedagogów i wychowawców szkół i placówek, świetlic, internatów oraz placówek wypoczynku, nauczycieli wychowawców, terapeutów, nauczycieli pracujących z dzieckiem zdolnym itd.

Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów przeznaczone dla uczniów w starszym wieku szkolnym oraz dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

 

Bloki tematyczne ćwiczeń:

1.    Poznajemy się.

2.    Dostrzegamy i definiujemy problemy.

3.  (…)

Zobacz czy kurs Trening twórczego myślenia jest wciąż aktualny…