Trener w oświacie

Cele kursu:

  • Pogłębienie umiejętności pracy z grupą szkoleniową – świadomość procesów grupowych, rozwiązywanie trudnych sytuacji, budowanie kontaktu i kontraktu,  pobudzanie kreatywności i współpracy uczestników szkolenia;
  • Nabycie podstawowych umiejętności pracy na procesie jako warunku efektywności szkolenia;
  • Rozszerzenie repertuaru technik i ćwiczeń szkoleniowych, celowy ich dobór związany z grupą, tematem, własnymi kompetencjami itd.;
  • Rozwijanie umiejętności budowania autorskich scenariu(…)

Zobacz czy kurs Trener w oświacie jest wciąż aktualny…