Sztuka

Zobacz czy kurs Sztuka jest wciąż aktualny…

Sztuka

 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli muzyki, plastyki na wszystkich poziomach edukacyjnych, kształcenia zintegrowanego, doradców metodycznych, a w szczególnych przypadkach dopuszcza również nauczycieli innych przedmiotów. Wybrane bloki przedmiotowe dla wszystkich (rodziców, osób zainteresowanych daną tematyką).

 

Kurs daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela muzyki, plastyki, sztuki w szkole podstawowej i gimnazjum.

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu k(…)

Zobacz czy kurs Sztuka jest wciąż aktualny…