SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Zaburzenia odżywiania

SZKOLENIE – WARSZTAT EDUKACYJNY

„ZABURZENIA ODŻYWIANIA”
Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się.

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, dietetycy, pracownicy służby zdrowia, nauczyciele, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, studenci kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, dietetyka, wszystkie osoby zainteresowane.

TERMIN:
03.03.2012r ., Lubl(…)

Zobacz czy kurs SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Zaburzenia odżywiania jest wciąż aktualny…