SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Wygrać z depresją

SZKOLENIE – WARSZTAT EDUKACYJNY

„WYGRAĆ Z DEPRESJĄ”
Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z depresją, obniżeniem nastroju, poczuciem utraty sensu życia.

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, pracownicy służby zdrowia, pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele, pracownicy organizacji pozarządowych, studenci kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane.

TERMIN:
25.02.2012r ., Lublin

KOSZT:
(…)

Zobacz czy kurs SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Wygrać z depresją jest wciąż aktualny…

SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: „WYGRAĆ Z DEPRESJĄ”

SZKOLENIE – WARSZTAT

„WYGRAĆ Z DEPRESJĄ”
Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z depresją, obniżeniem nastroju, poczuciem utraty sensu życia.

ADRESACI:
psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele, pracownicy organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane

TERMIN:
18.12.2011 r., Lublin (SP 4 w Lublinie im. A. Mickiewicza)

KOSZT / CZAS:
170 zł studenci / 200 zł os. pracujące / 6 godzin dydaktycznych

PROWADZĄCY:
Joanna Milanowska :: psycholog, terapeuta,(…)

Zobacz czy kurs SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: „WYGRAĆ Z DEPRESJĄ” jest wciąż aktualny…