SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: „TERAPIA UZALEŻNIEŃ”

SZKOLENIE – WARSZTAT

„TERAPIA UZALEŻNIEŃ”
Praca diagnostyczno – terapeutyczna z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych: alkohol, narkotyki.

ADRESACI:
psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele, pracownicy organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane

TERMIN:
17.12.2011 r., Lublin (SP 4 w Lublinie im. A. Mickiewicza)

KOSZT / CZAS:
170 zł studenci / 200 zł os. pracujące / 6 godzin dydaktycznych

PROWADZĄCY:
Joanna Milanowska :: psycholo(…)

Zobacz czy kurs SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: „TERAPIA UZALEŻNIEŃ” jest wciąż aktualny…