SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Specyficzne trudności szkolne: dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysg

Zobacz czy kurs SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Specyficzne trudności szkolne: dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysg jest wciąż aktualny…

KURS DOSZKALAJĄCY:
Specyficzne trudności szkolne: dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia – diagnoza i pomoc psychologiczna.

TERMIN:
26.05.2012., Lublin

GODZINA:
9:00 – 14:30

LOKALIZACJA:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie
im. Adama Mickiewicza
ul. Hiacyntowa 69, Lublin
numer sali zostanie wskazany na drzwiach wejściowych do budynku

KOSZT:
• 220 zł studenci
• 270 zł os. pracujące (F-VAT)
*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne,

PROWADZĄCY:
mgr Żaneta Polańska
(…)

Zobacz czy kurs SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Specyficzne trudności szkolne: dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysg jest wciąż aktualny…