Szkolenie AutoCAD Electrical – uzupełniające

AutoCAD Electrical – szkolenie uzupełniające skierowane jest do osób zajmujących się projektowaniem systemów sterowania, które ukończyły kurs podstawowy i chcą poszerzyć swoją wiedzę o bardziej rozbudowane funkcjonalności programu AutoCAD Electrical. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość programu AutoCAD oraz AutoCAD Electrical. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne, ugruntowujące zdobytą wiedzę. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów.

Czas trwania szko(…)

Zobacz czy kurs Szkolenie AutoCAD Electrical – uzupełniające jest wciąż aktualny…