Szkoła Liderów

Szkoła Liderów jest kompleksowym kursem, którego ramy zostały zaprojektowane przy uwzględnieniu trzech obszarów, kluczowych w codziennej praktyce zarządczej menedżerów, skupiających się wokół zadań, jednostek i zespołu.
W ramach koncentracji na zadaniach, kluczowym staję się zarządzanie poprzez cele, świadome, oparte na faktach podejmowanie decyzji zgodnie z przyjętym algorytmem (w przypadku sytuacji typowych) bądź też wykorzystanie kreatywnych technik poodejmowania decyzji, w sytuacjach ni(…)

Zobacz czy kurs Szkoła Liderów jest wciąż aktualny…