Studium Organizacji Imprez Artystycznych

Nauka w Studium Organizacji Imprez Artystycznych trwa dwa semestry. Rozpoczyna się w październiku, kończy w czerwcu. Rozpoczęcie nauki poprzedza procedura rekrutacyjna polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej zainteresowania kandydata i jego predyspozycje do pracy w zawodzie managera. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, w godzinach 10.00 -17.00, średnio 2 razy w miesiącu.

Celem nauki w Studium Organizacji Imprez Artystycznych je(…)

Zobacz czy kurs Studium Organizacji Imprez Artystycznych jest wciąż aktualny…