Studia Podyplomowe Rachunkowość zarządcza i controlling – nowoczesne systemy oparte na technologii

Zobacz czy kurs Studia Podyplomowe Rachunkowość zarządcza i controlling – nowoczesne systemy oparte na technologii jest wciąż aktualny…

1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej    

 • Zadania rachunkowości zarządczej     
 • Zadania i kompetencje controllera    
 • Różnice między rachunkowością finansową i zarządczą    
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów
 • Metody kalkulacji
 • Koszty stałe i zmienne
 • Analiza progu rentowności
 • Wskaźniki finansowe
 • Centra odpowiedzialności
 • Pomiar osiągnięć centrów odpowiedzialności
 • Rozliczenia wewnętrzne

2. Zasady rachunkowości finansowej

 • Rola i znaczenie rachunkowości
 • Zasady rachunkowości finansowej
 • Oper(…)

Zobacz czy kurs Studia Podyplomowe Rachunkowość zarządcza i controlling – nowoczesne systemy oparte na technologii jest wciąż aktualny…