Stres i wypalenie zawodowe

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy w codziennym funkcjonowaniu odczuwają często napięcia, podlegają silnej presji czasowej, doświadczają problemów zdrowotnych związanych ze stresem oraz są zagrożone wypaleniem zawodowym. Szczególnie pomocny jest dla osób związanymi z wykonywaniem pracy z ludźmi (nauczyciele, lekarze, pracownicy obsługi klienta), jak również podlegający w pracy silnej presji czasowej (menadżerowie, przedstawiciele handlowi). Uczestnicy w trakcie zajęć przyjrzą (…)

Zobacz czy kurs Stres i wypalenie zawodowe jest wciąż aktualny…