SQL – poziom podstawowy

1. Podstawowe pojęcia dotyczące baz danych

 

 

  • Relacyjny model danych (klucze, relacje)
  • Tworzenie poprawnego projektu relacyjnej bazy danych (diagramy związków encji)
  • Omówienie poszczególnych typów relacji
  • Normalizacja bazy danych

 

 

 

2. Wprowadzenie do MS SQL Server 2005/2008

 

 

  • Struktura środowiska MS SQL Server
  • Podstawowa konfiguracja
  • Interfejs programistyczny oraz administracyjny (SSMS)

 

3. Język SQL

 

  • Polecenie SELECT (podstawowa składnia oraz rozszerzenia)

 

proste wybierani(…)

Zobacz czy kurs SQL – poziom podstawowy jest wciąż aktualny…