Specjalista ds. funduszy unijnych

Program kursu:
Dzień I
1. źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
a) Fundusze Strukturalne
– Założenia, cele, zadania,
– Przedstawienie Programów Operacyjnych na lata 2007 -2013:
• 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
• PO Infrastruktura i Środowisko
• PO Kapitał Ludzki
• PO Innowacyjna Gospodarka
• PO Rozwój Polski Wschodniej
b) Źródła niepubliczne (kredyt, leasing, factoring, venture-capital, pożyczki, poręczenia)
2. pomoc publiczna
a) Pojęcie pomocy publicznej, jej cechy
b) R(…)

Zobacz czy kurs Specjalista ds. funduszy unijnych jest wciąż aktualny…