Spawacz- szkolenie darmowe

Wsparcie MŚP w kształceniu certyfikowanych spawaczy

Projekt otwarty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji technicznych oraz nabycie uprawnień spawacza pracowników przedsiębiorstw MŚP działających w obszarze branży budowlanej.

Szkolenie obejmu(…)

Zobacz czy kurs Spawacz- szkolenie darmowe jest wciąż aktualny…