Skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

Skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

30 marca 2012r. Kraków


 

Grupa docelowa:

Szkolenie polecamy dla pracowników organów administracji publicznej w szczególności:

– urzędy gmin,

– urzędy wojewódzkie,

– urzędy marszałkowskie.

 

Cel szkolenia:

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania uproszczonego a mianowicie trybu rozpatrywania skarg i wniosków. Uczestnicy zapoznają się z spec(…)

Zobacz czy kurs Skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym. jest wciąż aktualny…

Skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

Skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym.


Termin szkolenia

18/11/2011r. Warszawa

 

Grupa docelowa:

Szkolenie polecamy dla pracowników organów administracji publicznej w szczególności:

– urzędy gmin,

– urzędy wojewódzkie,

– urzędy marszałkowskie.

 
Cel szkolenia:

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania uproszczonego a mianowicie trybu rozpatrywania skarg i wniosków. Uczestnicy zapoznają się z specyfiką postępowania skargową i po(…)

Zobacz czy kurs Skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym. jest wciąż aktualny…