Six Sigma

Celem szkolenia jest zapoznanie się z istotą Six Sigma/Lean Sigma oraz wyjaśnienie w jaki sposób i dlaczego jest uważana za lepszą, skuteczniejszą od innych metod.

W trakcie szkolenia chcielibyśmy też odpowiedzieć na pytania czym tak naprawdę jest program Six Sigma, jak ten program rozwijać, wspierać i umacniać.

Przedstawimy kluczowe elementy programu Six Sigma i pokażemy, jak stworzyć odpowiednią infrastrukturę potrzebną do pomyślnego wdrożenia go w każdej firmie. Chcemy pomóc w przejści(…)

Zobacz czy kurs Six Sigma jest wciąż aktualny…