Six Sigma Green Belt

Szkolenie składa się z dwóch sesji odbywających się w dniach:

  • Sesja I: 10-12 X 2011
  • Sesja II: 16-18 XI 2011

Cena szkolenia obejmuje zarówno sesję I jak i II.

 

Techniki statystyczne takie jak Planowanie Eksperymentów (ang.: Design of Eksperiments DoE), Statystyczne Sterowanie Procesem (ang.:  Statistical Process Controll SPC), a także inne, również niestatystyczne narzędzia, są coraz częściej i chętniej wykorzystywane w praktyce produkcyjnej do poprawy procesów i produktów. Należy jednak (…)

Zobacz czy kurs Six Sigma Green Belt jest wciąż aktualny…