Samodzielny księgowy w małej i średniej firmie

Ramowy program nauczania:

1. RACHUNKOWOŚĆ Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ

2. ROZLICZANIE PODATKÓW W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE

3. PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, EWIDENCJI VAT ZAKUPU I SPRZEDAŻY

4. OBLICZANIE WYNAGRODZEŃ, LISTA PŁAC, ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY

5. ROZLICZANIE ZUS

6. DEKLARACJE ROZLICZENIOWE: VAT, PIT 11, PIT 36, PIT 37

 

 

Szkolenie: 3 dni (praktyka).

Każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie wg wzoru MEN.

Zobacz czy kurs Samodzielny księgowy w małej i średniej firmie jest wciąż aktualny…

Samodzielny księgowy w małej i średniej firmie

Ramowy program nauczania:

1. RACHUNKOWOŚĆ Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ

2. ROZLICZANIE PODATKÓW W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE

3. PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, EWIDENCJI VAT ZAKUPU I SPRZEDAŻY

4. OBLICZANIE WYNAGRODZEŃ, LISTA PŁAC, ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY

5. ROZLICZANIE ZUS

6. DEKLARACJE ROZLICZENIOWE: VAT, PIT 11, PIT 36, PIT 37

 

 

Szkolenie: 3 dni (praktyka).

Każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie wg wzoru MEN.

Zobacz czy kurs Samodzielny księgowy w małej i średniej firmie jest wciąż aktualny…

Samodzielny księgowy w małej i średniej firmie

Ramowy program nauczania:

1. RACHUNKOWOŚĆ Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ

2. ROZLICZANIE PODATKÓW W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE

3. PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, EWIDENCJI VAT ZAKUPU I SPRZEDAŻY

3. ROZLICZANIE ZUS

 

 

Szkolenie: 3 dni: 28 maja, 4 czerwca, 11 czerwca 2011r. (soboty)

Zobacz czy kurs Samodzielny księgowy w małej i średniej firmie jest wciąż aktualny…