Samodzielny księgowy bilansista

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane osobom rozpoczynającym pracę w działach księgowości lub już pracującym w działach księgowości, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rachunkowości.

Korzyści dla uczestnika:

– zdobycie wiedzy związaną z problematyką rachunkowości
– podniesienie kwalifikacji i ugruntowanie wiedzy z zakresu rachunkowości
– wymiana doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów występujące w obszarach pracy księgowych

Korzyści dla firmy:

Podniesienie k(…)

Samodzielny księgowy bilansista