ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ I TESTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

CZAS TRWANIA: 24h

CENA: 1 107 zł

 CEL KURSU 

Celem kursu jest utrwalenie wiedzy wymaganej na egzaminie na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Każdy z uczestników będzie miał możliwość uporządkowania i utrwalenia wiedzy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uczestnicy będą mieć możliwość konsultacji indywidualnych.

 

ADRESACI KURSU

Na kurs zapraszamy:

– osoby planujące przystąpienie do egzaminu

– wszystkie chętne osoby zainteresow(…)

Zobacz czy kurs ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ I TESTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH jest wciąż aktualny…