Rozliczanie Unijnych Projektów Inwestycyjnych w Ramach Programów: RPO i POIiŚ – warsztaty praktyczne

Zobacz czy kurs Rozliczanie Unijnych Projektów Inwestycyjnych w Ramach Programów: RPO i POIiŚ – warsztaty praktyczne jest wciąż aktualny…

Rozliczanie Unijnych Projektów Inwestycyjnych w Ramach Programów: RPO i POIiŚ – warsztaty praktyczne


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

18.06.2012 – 18.06.2012  Łódź


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);

-w programie szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczest(…)

Zobacz czy kurs Rozliczanie Unijnych Projektów Inwestycyjnych w Ramach Programów: RPO i POIiŚ – warsztaty praktyczne jest wciąż aktualny…

Rozliczanie Unijnych Projektów Inwestycyjnych w Ramach Programów: RPO i POIiŚ – warsztaty praktyczne

Rozliczanie Unijnych Projektów Inwestycyjnych w Ramach Programów: RPO i POIiŚ – warsztaty praktyczne


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

20.02.2012 – 20.02.2012  Wrocław


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);

-w programie szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie ucz(…)

Zobacz czy kurs Rozliczanie Unijnych Projektów Inwestycyjnych w Ramach Programów: RPO i POIiŚ – warsztaty praktyczne jest wciąż aktualny…

Rozliczanie Unijnych Projektów Inwestycyjnych w Ramach Programów: RPO i POIiŚ – warsztaty praktyczne

Rozliczanie Unijnych Projektów Inwestycyjnych w Ramach Programów: RPO i POIiŚ – warsztaty praktyczne


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 


Termin Szkolenia

28/11/2011  Warszawa

09/12/2011  Poznań 
 

 

GRUPA DOCELOWA

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do realizacji inwestycyjnych projektów unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), członków zespołów projektowych a także pracowników przedsiębi(…)

Zobacz czy kurs Rozliczanie Unijnych Projektów Inwestycyjnych w Ramach Programów: RPO i POIiŚ – warsztaty praktyczne jest wciąż aktualny…