Rozliczanie i Kontrola Realizacji Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (

Rozliczanie i Kontrola Realizacji Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 


2011-06-09 do 2011-06-09
2011-06-23 do 2011-06-23
2011-07-07 do 2011-07-07
2011-07-29 do 2011-07-29
Warszawa

Grupa docelowa:
Program szkolenia skierowany jest do osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu(…)

Zobacz czy kurs Rozliczanie i Kontrola Realizacji Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( jest wciąż aktualny…