Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POKL-warsztaty komputerowe.

Zobacz czy kurs Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POKL-warsztaty komputerowe. jest wciąż aktualny…

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POKL-warsztaty komputerowe.


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

GRUPA DOCELOWA

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzących kontrole powyższych projektów oraz pozostałych osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania(…)

Zobacz czy kurs Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POKL-warsztaty komputerowe. jest wciąż aktualny…

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POKL-warsztaty komputerowe.

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POKL-warsztaty komputerowe.


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Termin

24-25 maja 2012r. Warszawa

GRUPA DOCELOWA
Program szkolenia przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzących kontrole powyższych projektów oraz pozostałych osób zainteresowanych zdobyciem praktyc(…)

Zobacz czy kurs Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego POKL-warsztaty komputerowe. jest wciąż aktualny…