ROZLICZANIE I KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POKL – certyfikowane warszt

ROZLICZANIE I KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POKL – certyfikowane warsztaty KOMPUTEROWE.
  POZNAŃ 18-19 SIERPNIA 2011r. 

GRUPA DOCELOWA

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzących kontrole powyższych projektów oraz pozostałych osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wied(…)

Zobacz czy kurs ROZLICZANIE I KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POKL – certyfikowane warszt jest wciąż aktualny…