ROZLICZANIE I KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH POKL – WARSZTATY KOMPUTEROWE/2 DNI


Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013

  praktyczne warsztaty komputerowe.  

 

STRONA SZKOLENIA: http://www.szkolenia-semper.pl/kalendarz-szkolen?task=details&id=62

Termin szkolenia

2011-06-29 do 2011-06-30

Miejsce szkolenia:

Warszawa


Grupa docelowa:

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kap(…)

Zobacz czy kurs ROZLICZANIE I KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH POKL – WARSZTATY KOMPUTEROWE/2 DNI jest wciąż aktualny…