Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL warsztaty komputerowe

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL warsztaty komputerowe

http://www.iist.pl/pl/szkolenia-ue


Kiedy:
29-30 czerwca  2011

Gdzie:
Warszawa


Kategoria:
Szkolenia otwarte 

GRUPA DOCELOWA


Program szkolenia przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzących kontrole powyższych projektów oraz pozostałych osób zain(…)

Zobacz czy kurs Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach POKL warsztaty komputerowe jest wciąż aktualny…