RAPORT A3 jako narzędzie skutecznej komunikacji i zarządzania projektami

Raport A3 to niezwykle skuteczne i wszechstronne narzędzie służące do planowania, rozwiązywania problemów, komunikowania, wdrażania projektów i zarządzania zmianą. Choć z pozoru jest to jedynie zwykła kartka papieru formatu A3, wypełniona wykresami i schematami, to jednak reguły związane z metodyką tworzenia raportów A3 zmuszają ich autorów do logicznego myślenia, wymuszają komunikację między piszącym raport i odbiorcami oraz narzucają reżim związany z realizacją działań.


Cel szkolenia:

 (…)

Zobacz czy kurs RAPORT A3 jako narzędzie skutecznej komunikacji i zarządzania projektami jest wciąż aktualny…