Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych – kurs popołudniowy. Warsztaty umiejętności mened

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i przede wszystkim praktyczne do wykonywania zawodu głównego księgowego poprzez ugruntowanie i podwyższenie wiedzy z zakresu prawa bilansowego i podatkowego.

Poszczególne zagadnienia rachunkowe omawiane będą w ujęciu bilansowym i podatkowym w oparciu o liczne przykłady. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na różnice między polskimi przepisami i międzynarodowymi.

Kurs przeznaczony jest dla księgowych, którzy chcą w przyszłości zostać głównymi księgow(…)

Zobacz czy kurs Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych – kurs popołudniowy. Warsztaty umiejętności mened jest wciąż aktualny…