"Ubezpieczenie społeczne od podstaw"

Program kursu:

 

I. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Zakres tematyczny:
• Istota ubezpieczeń społecznych,
• Zasady ubezpieczenia społecznego różnych grup zawodowych na gruncie obowiązującego prawa,
• Segmenty ubezpieczenia społecznego (obowiązek i dobrowolność),
• Składki na poszczególne działy ubezpieczenia społecznego i ich wysokości,
• Fundusze poza ubezpieczeniowe,
• Ustalanie podstawy wymiaru i finansowanie składek,
• Zbiegi tytułów ubezpieczenia,
• Ubezpieczenie zdrowotne,
• Zasady (…)

Zobacz czy kurs "Ubezpieczenie społeczne od podstaw" jest wciąż aktualny…