"Samodzielny ksiegowy" – kurs II stopnia

Program kursu:

 

 

  1. Ewidencja majątku trwałego i inwestycji,
  2. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów  bankowych,
  3. Ewidencja rozrachunków i roszczeń,
  4. Materiały i towary- ewidencja, wycena rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych,
  5. Inwentaryzacja /rodzaje, zakres, terminy, dokumentacje, rozliczanie/,
  6. Koszty według rodzajów i ich rozliczanie,
  7. Ewidencja wynagrodzeń,
  8. Koszty wg typów działalności i ich rozliczanie, kalkulacje,
  9. Ewidencja produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów,
  10. Przychody ze(…)

Zobacz czy kurs "Samodzielny ksiegowy" – kurs II stopnia jest wciąż aktualny…