"Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie – CNC"

RZESZOWSKIE CENTRUM EDUKACJI zaprasza do udziału w kursie:
”Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC”

Kurs obejmuje łącznie:
120 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin zajęć praktycznych.

Czas trwania kursu: około 3 miesięcy
Zajęcia odbywają się weekendowo (sobota, niedziela).

Grupy
Ilość osób w grupie nie przekracza 10 osób.

UCZESTNICY KURSU po jego ukończeniu otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia kursu „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” a w wyniku przeprowadzon(…)

"Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie – CNC"