Psychologia Biznesu i Reklamy

Zobacz czy kurs Psychologia Biznesu i Reklamy jest wciąż aktualny…

Kurs: Psychologia Biznesu i Reklamy
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych AP Edukacja.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Warunki rekrutacji

 
 
Plan nauczania kurs forma zaoczna i stacjonarna
Lp.  Przedmiot  sem.I  sem.II Razem
1 Psychologia ogólna 27 27
2 Procesy sensoryczne 9 9
3 Psycho(…)

Zobacz czy kurs Psychologia Biznesu i Reklamy jest wciąż aktualny…