Przepisy postępowania administracyjnego w świetle zmian w KPA/ WARSZAWA

          Przepisy postępowania administracyjnego w świetle zmian w Kodeksie                                        Postępowania Administracyjnego (KPA).

STRONA SZKOLENIA:  http://www.szkolenia-semper.pl/kalendarz-szkolen?task=details&id=80


Terminy szkolenia

09/06/2011

27/06/2011

15/07/2011

 

Miejsce szkolenia:

Warszawa

 

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjne(…)

Zobacz czy kurs Przepisy postępowania administracyjnego w świetle zmian w KPA/ WARSZAWA jest wciąż aktualny…