Przecinarki do nawierzchni dróg

Cel szkolenia: przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych określonej specjalności w zakresie III klasy uprawnień.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (…)

Zobacz czy kurs Przecinarki do nawierzchni dróg jest wciąż aktualny…