Program SYMFONIA

Zobacz czy kurs Program SYMFONIA jest wciąż aktualny…

Kurs obsługi programu finansowo-księgowego Symfonia jest skierowany do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionu administracyjnego zajmujących się sprawami finansowymi, księgowością w jednostce, orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera. 


Program kursu Symfonia*:

Ogólne zasady rachunkowości (powtórzenie materiału opanowanego przez słuchaczy) (2 h).

  1. Przygotowanie dowodów księgowych do wprowadzenia ich do systemu kompute(…)

Zobacz czy kurs Program SYMFONIA jest wciąż aktualny…