Profesjonalny pracownik biurowy z językiem angielskim biznesowym i obsługą komputera

Kurs adresowany jest do osób pragnących podjąć pracę na stanowiskach biurowych w firmach krajowych i międzynarodowych, wymagających obsługi komputera i znajomości języka angielskiego biznesowego.

Program

Organizacja pracy biura: 16 h

  • Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu
  • Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
  • Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
  • Korespondencja biurowa
  • Redagowanie pism i listów

Obsługa komputera: 16 h

  • Microsoft Word 2007
  • Excel 2(…)

Zobacz czy kurs Profesjonalny pracownik biurowy z językiem angielskim biznesowym i obsługą komputera jest wciąż aktualny…