Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych – warsztaty praktyczne.

Zobacz czy kurs Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych – warsztaty praktyczne.


Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla Beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków unijnych, osób odpowiedzialnych za realizację i rozliczanie dotowanych projektów, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, jak i przyszłych wnioskodawców.
 
Cel szkolenia:
*omówienie procesu sprawozdawczości i dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalny i niekwalifik(…)

Zobacz czy kurs Profesjonalny Kurs Rozliczania Projektów Unijnych – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…