PROFESJONALNY KURS ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH (Warszawa)

Temat szkolenia:
PROFESJONALNY KURS ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH

 

STRONA SZKOLENIA: http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/?task=details&id=4

 

Terminy: 

13 czerwca 2011r. (brak wolnych miejsc)

30 czerwca 2011r.

Miejsce: 
Warszawa

 

PROGRAM PARTNERSKI
Szkolenie realizowane przy współpracy z ekspertami Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST.

Cele:
*omówienie procesu sprawozdawczości i dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowalny i niekw(…)

PROFESJONALNY KURS ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH (Warszawa)