Profesjonalny Kurs Rozliczania Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIiŚ

Profesjonalny Kurs Rozliczania Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIiŚ


Termin Szkolenia

20.02.2012r. Wrocław

18.06.2012r. Warszawa


 

Grupa docelowa:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zaangażowane w realizowanie inwestycyjnych projektów unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), członków zespołów projektowych a także pracowników przedsiębiorstw i instytucji, które będą dopiero aplikować o(…)

Zobacz czy kurs Profesjonalny Kurs Rozliczania Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIiŚ jest wciąż aktualny…

Profesjonalny Kurs Rozliczania Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIiŚ

Profesjonalny Kurs Rozliczania Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIiŚ


 

Termin szkolenia
Od 2011-10-27 do 2011-10-27
 
Miejsce szkolenia:
Warszawa
 
Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zaangażowane w realizowanie inwestycyjnych projektów unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), członków zespołów projektowych a także pracowników przedsiębiorstw i instytucji, które bę(…)

Zobacz czy kurs Profesjonalny Kurs Rozliczania Inwestycyjnych Projektów Unijnych w ramach RPO i POIiŚ jest wciąż aktualny…