Profesjonalny Kurs Księgowości Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Profesjonalny Kurs Księgowości Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. 

 

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z działów finansowo-księgowych, które to chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia księgowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz rozliczania otrzymanych dotacji. Na szkoleniu mile widziane są również osoby z jednostek mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z funduszy UE.


Cel szkolenia:

Zdobycie praktycznej wie(…)

Zobacz czy kurs Profesjonalny Kurs Księgowości Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…