Profesjonalne Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja – warsztaty praktycze.

Zobacz czy kurs Profesjonalne Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja – warsztaty praktycze. jest wciąż aktualny…

Profesjonalne Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja – warsztaty praktycze.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kompleksowymi procesami zarządzania i pro(…)

Zobacz czy kurs Profesjonalne Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja – warsztaty praktycze. jest wciąż aktualny…

Profesjonalne Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja – warsztaty praktycze.

Profesjonalne Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja – warsztaty praktycze.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

26-27 marca 2012r. Warszawa


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestnik(…)

Zobacz czy kurs Profesjonalne Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja – warsztaty praktycze. jest wciąż aktualny…

Profesjonalne Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja – warsztaty praktycze.

Profesjonalne Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja – warsztaty praktycze.


Termin

27.10.2011 – 28.10.2011 Poznań

15.12.2011 – 16.12.2011 Warszawa


 

GRUPA DOCELOWA

 

Szkolenie adresowane jest do:
-Kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej, jednostek budżetowych i komunalnych;
-przyszłych i obecnych kierowników zespołów projektowych;
-właścicieli i menedżerów małych i średnich firm oraz osób odpowiedzialnych za pozyskiwan(…)

Zobacz czy kurs Profesjonalne Zarządzanie Projektami Unijnymi i ich Skuteczna Promocja – warsztaty praktycze. jest wciąż aktualny…