PRINCE2 ® ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI -SZKOLENIE AKREDYTOWANE

DZIEŃ 1

•Wprowadzenie do szkolenia; Struktura i cele szkolenia.
Ćwiczenie nr 1 – Krytyczne czynniki sukcesu
•Pryncypia,  Proces Przygotowanie Projektu (PP).
Ćwiczenie nr 2A – Procesy: Przygotowanie Projektu
•Temat Organizacja; Struktura organizacyjna i role PRINCE2.
Ćwiczenie nr 3 – Organizacja
•Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS).
Ćwiczenie nr 2B – Procesy: Zarządzanie Strategiczne Projektem,

DZIEŃ 2

•Proces Inicjowanie Projektu (IP).
Ćwiczenie nr 2C – Procesy: Inicjowanie Projektu
•Temat (…)

Zobacz czy kurs PRINCE2 ® ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI -SZKOLENIE AKREDYTOWANE jest wciąż aktualny…