Prawo Zamówień Publicznych w praktyce członków Komisji Przetargowych

Prawo Zamówień Publicznych w praktyce członków Komisji Przetargowych


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

17-18 maja 2012r. Warszawa


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim uzyskanie przez uczestników umiejęt(…)

Zobacz czy kurs Prawo Zamówień Publicznych w praktyce członków Komisji Przetargowych jest wciąż aktualny…