Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja ustawy – warsztaty praktyczne.

Zobacz czy kurs Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja ustawy – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja ustawy – warsztaty praktyczne.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


http://iist.pl/prawo-zamowien-publicznych-nowelizacja-ustawy-warsztaty-praktyczne,96.html


Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
-Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Spec(…)

Zobacz czy kurs Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja ustawy – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja ustawy – warsztaty praktyczne.

Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja ustawy – warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

27.02.2012 – 28.02.2012 Wrocław


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim uzyskanie przez uczestników u(…)

Zobacz czy kurs Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja ustawy – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja ustawy – warsztaty praktyczne.

Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja ustawy

– warsztaty praktyczne.


Termin Szkolenia

29-30.09.2011r. Warszawa

 

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za realizowanie zamówień w jednostkach samorządowych oraz budżetowych, uczelniach, szpitalach, jednostkach zaopatrzenia. A także do pracowników firm będących wykonawcami

 

Cel szkolenia:

Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się jak w praktyce zastosować zmiany w prawie zamówień publicznych. Podczas pr(…)

Zobacz czy kurs Prawo Zamówień Publicznych – nowelizacja ustawy – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…